Een veiliger werkplek creëren kan je leren!

De Arbowet stelt eisen op het gebied van veiligheid aan organisaties. Bedrijfshulpverleners dienen verplicht aanwezig te zijn binnen organisaties waar minimaal 40 uur per week één of meer medewerkers aanwezig zijn. Voor werkgevers is daarnaast een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plan een wettelijke eis. Faas de Boer, helpt u te voldoen aan deze verplichtingen. Hiermee laat uw bedrijf zien dat het voldoet aan de zorgplicht, en arbeidsrisico’s in kaart heeft gebracht. Uw organisatie is hiermee compliant aan de wet- en regelgeving in de Arbowet.

RI&E, Plan van Aanpak, VCA/BHV-training, Veiligheidsmateriaal.
Faas de Boer heeft alles onder één dak!

Uw totaalleverancier op het gebied van veilig werken. Wij leveren maatwerk, aangepast aan uw bedrijf. Passend binnen de sfeer van uw organisatie. De gecertificeerde trainers en adviseurs van Faas de Boer helpen u op alle fronten. Onze trainingen worden in-company, op locatie en/of online gegeven. Van werkvloer tot managementtop is ons doel; een veilige werkplek voor iedereen.

Op maat. Praktijkgericht. Werkbaar.

    Contactgegevens

    Faas de Boer BV
    Regio Noord-Holland