RI&E (Risico, Inventarisatie en Evaluatie)

Uw bedrijfsveiligheid (VCA Bedrijfscertificering) begint bij een RI&E. Werkgevers zetten zich in voor een goed Arbobeleid en de RI&E is hier een essentieel onderdeel in. In de RI&E wordt precies in kaart gebracht op welke wijze uw bedrijfshulpverlening is georganiseerd. Hiermee worden risico’s binnen uw organisatie inzichtelijk gemaakt. Hierdoor ziet u welke maatregelen noodzakelijk zijn, en welke voorzieningen u moet treffen.

De vijf stappen van RI&E (bron www.RIE.nl)

De RI&E bestaat uit vijf stappen die wij hieronder omschreven hebben. Faas de Boer helpt u deze stappen te doorlopen zodat uw medewerkers veilig hun werk kunnen doen.

 • Stap 1: Inventarisatie:
  Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
  Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.
 • Stap 2: Evaluatie:
  Hoe groot is het risico?
  Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.
 • Stap 3: Plan van aanpak:
  Welke maatregelen?
  Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
 • Stap 4: Toetsen van de RI&E:
  Door een arbodienst of arbodeskundige.
  (deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
  Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
  Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

  Contactgegevens

  Faas de Boer BV
  Regio Noord-Holland